New Year Countdown 2020 - Premiere PRO

New Year Countdown 2020 - Premiere PRO
1920x1080 | Version After Effects and Premiere Pro | 765 mb

Information:

 • Unique modern minimal design
 • No Plugins required
 • Modular construction
 • Detailed PDF Tutorial includes
 • 8 Title Placeholders
 • FULL HD Resolution (1080p) 29.97fps
 • Logo Placeholder
 • Adobe Premiere CC 2019 compatibility
 • 8 Unique Scenes
 • Clean Titles
 • Awesome Particles
 • Smooth animation

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below