Light Leaks Transitions Pack

10:57

By: Tú Thanh

Light Leaks Transitions Pack
1920x1080 | Version After Effects and Premiere Pro | 300 mb

Information:

  • Fast drag & drop workflow.
  • 15 Light Leak Transitions.
  • Full HD Ready.
  • Works with a wide range of editors.
  • Immediate digital download.

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below