Youtuber Subscribe & End Screens

Youtuber Subscribe & End Screens
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC, CS6, CS5.5 | 37 mb

Information:
  • 8 SUBSCRIBE, Like & Enable Notifications variants
  • 6 Social Media Lower Thirds : Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Youtube
  • 3 End Screens: With External Link + Social Media + Subscribe + Custom Video Holder
  • After Effects CS5.5 Or Later
  • 4K UltraHD ,FullHD 1920×1080 And HD 720p Resolutions
  • No Plugin Required
  • Video Tutorial with voice Included
  • Well organised and easy customizing
  • You can find the music : Here
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

3 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below