Gaze - Graphics Pack

Gaze - Graphics Pack
Resizable | Version After Effects CC 2019, CC 2018 | 2700 mb

Information:
  • Video tutorial 30 min
  • After Effects CS6 and above
  • Quick render
  • Free font
  • Well organized and easy can be customized
  • Easy duration control IN & OUT by markers lower thirds
  • Free updates & support
  • Clean After Effects project
  • Color Control
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below