Holiday Photo Slideshow

Holiday Photo Slideshow
Resizable | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC2017 | 1.25 mb

Information:
 • 14 slides;
 • 26 editable text layers;
 • 75 media placeholders;
 • Modular structure;
 • Supported version AE: CC 2017 and above;
 • No plug-ins required;
 • 1920×1080 resolution;
 • Fast Render;
 • Color control;
 • Text scale control;
 • Universal Expressions;
 • PDF Help File included;
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below