500 Titles Pack

500 Titles Pack
Resizable | Version After Effects CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015 | 1100 mb

Information:
  • 500 Titles. All Detailed Animations.
  • 20 Categories
  • Bonus Files Also Included
  • Easy To Use Time Controls
  • Color, Scale and Position Controls
  • Works with After Effects CC 2015 and Up
  • Seperated Files for Easy Use
  • Preview Library Included
  • Video Tutorial with Voice Included
  • Audio Used in the Preview HERE
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below