Parametric Callouts

Parametric Callouts
Resizable | Version After Effects CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 40 mb

Information:
  • Videotutorial is included
  • No plugins required
  • Premade animations for 12 pointer compositions
  • Easy color/size/rotation customisation
  • Easy animation change
  • 11 premade pointer types
  • Global controls in one layer
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below