Launch Trailer 2

Launch Trailer 2
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 66 mb

Information:
  • After Effects CS5 or above
  • No any plug-ins needed
  • High dynamic action
  • Hollywood-looking effect 
  • Easy to customize
  • Fast render time
  • Trendy design and effects
  • Video tutorial shows you how to customize this template
  • Amazing soundtrack created by Sky-Productions, available at AudioJungle.net: https://audiojungle.net/item/epicness/14437065

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below