Transitions and Effects

Transitions and Effects
Resizable | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014 | 1000 mb

Information:
 • Over 1700 effects&transitions for any media content.
 • Easy for beginners – applying a preset in one click.
 • No holders needed – presets work through adjusment layers.
 • Animation Studio extension included.
 • Supported 2K, 4K, 8K resolution.
 • Change preset in one click.
 • Apply 1,2 or 3 presets at the same time to get unique design.
 • Easily change the duration of preset.
 • Doesn’t require advanced skills in After Effects
 • ZXP Installer HERE
 • Videos from preview HERE
 • Fonts From Preview HERE
 • To use Presets in AE CC2014.2 or higher check Video Tutorials
 • To use in Adobe Premiere Pro check Use in Premiere Pro

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below