Vintage Titles Pack

Vintage Titles Pack
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5 | 1 mb

Information:

  • Background footage not included in the project, you can download them HERE
  • 100% After Effects
  • 12 animated badges
  • Full HD resolution
  • easy to edit
  • no plugins required
  • After Effects CS5 and above
  • music not included
  • Soundtrack: MusicPremium-Your Greatest Moments

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below