Dynamic Shapes and Lines | Premiere Pro MOGRT

Dynamic Shapes and Lines | Premiere Pro MOGRT
Resizable | Version Premiere Pro CC | 0.8 mb

Information:

  • Dynamic Shapes and Lines is a trailblazing Premiere Pro 2019 Motion Graphics template which consisting of cartoon shapes and line elements. Just drop these hand-drawn 2d shapes to improve videos such as music and dance clips, sport footages, social media, infographics and much more. Check out our portfolio! Music

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below