Epic Technology Logo

Epic Technology Logo
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 209 mb

Information:

  • CS6 and above
  • 1920×1080
  • no Plugins required
  • easy controls
  • Tutorial included
  • SoundFX included

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below