Simple Mogrt Graphics Titles

Simple Mogrt Graphics Titles
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 19 mb

Information:

 • Simple Mogrt Graphics Titles for Premiere Pro
 • 4K resolution
 • 15 unique titles
 • no plug-ins
 • very easy to use just drag & drop your video or image
 • video tutorial included
 • link to font included
 • images and videos from preview not included
 • audio by stockato Future Bass not included

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below