First Love Gallery

Neon Lights Titles | Premiere Pro MOGRT
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 255 mb

Information:

  • RESOLUTION : 1920×1080 (30FPS)
  • PLACEHOLDER : 17 Images/Videos and 12 Text holders
  • PLUG-INS : No plug-ins required
  • TUTORIAL : Easy to understand video tutorial included

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below