Transitions Pack V.1

Transitions Pack V.1
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 24 mb

Information:

 • 100% Premiere Pro
 • Easy customize 
 • No plugins required
 • Premiere Pro CC 2017.1 and above
 • Full HD 1920×1080 
 • 30 frames per second
 • Free font link
 • Music link
 • Images, Videos and Music files just for Preview, not included in the project file
 • Video tutorial included

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below