TypeQueen - Animated Title and Kinetic Text

TypeQueen - Animated Title and Kinetic Text
Resizable | Version CC 2019 | 650 mb

Information:

  • Abstract Titles
  • Modern Titles
  • Box Titles
  • Lower Thirds
  • Broadcast Titles
  • Corporate Titles
  • Minimal Titles
  • Fashion Titles
  • Video Tutorials

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

3 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below