Logo Pack

Logo Pack
3840x2160 | Version CC 2019, CC 2018 | 500 mb

Information:

  • 3840& 2160 Ultra HD 4K.
  • No Plugins Required.
  • Very Easy&Fast customization
  • SoundFX included
  • 100 logo reveals
  • 14 categories

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below