100 Titles Pack

100 Titles Pack
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5 | 70 mb

Information:

  • 100 Unique Titles
  • Compatible with After Effects CS 5.5 and above!
  • Free support from us 24/7
  • Well organized template
  • 1920×1080 Full HD Resolution
  • Universal Expressions 
  • No plugins required
  • Fast Render
  • Easy to edit colors and duration, use control layer for customization
  • Video Tutorial and Help File are Included

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below