Grid Show

Grid Show
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3 | 74.5 mb

Information:

  • 100% After Effects
  • After EffectsCS3 & Above
  • 1 Logo Placeholder
  • 40 Photo/Video Placeholders
  • Duration: 1min 30sec
  • Different Text Options
  • One Click Color Change option
  • Plugins Required: NONE
  • Easy to customize
  • Video Tutorial with Voice Included

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below