Dynamic Action Opener

Dynamic Action Opener
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 42 mb

Information:

 • Premiere Pro CC 2015, CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020 compatibility
 • Full HD(1920×1080) resolutions included
 • 59 media placeholders
 • 24 text placeholders
 • Video tutorial includes
 • Modular construction
 • Non plugins version
 • Easy to edit
 • Music and video not included!
 • MUSIC HERE!

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   2 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below