Motor Sport - Triler

Motor Sport - Triler
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 65 mb

Information:

  • After Effects CS 4 and above
  • FULL HD 1920×1080
  • Modular structure
  • 4 Image or Video placeholder
  • Color control

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below