Multi-Image Logo Revealer - Premiere PRO

Multi-Image Logo Revealer - Premiere PRO
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 105 mb

Information:

 • Full HD Versions 1920×1080p 29.97fps
 • Premiere Pro CC 2019 or above
 • No plugins required
 • Adobe After Effects must be installed. It is just needed for placing Logos or footages placeholders. All other work
 • will be done in Premiere Pro using Essential Graphics panel
 • Video Tutorial included

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below