Real Coronavirus Titles for Premiere Pro

Real Coronavirus Titles for Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 2500 mb

Information:

 • Photorealistic virus scenes
 • Premiere Pro 2019 and above compatible Project
 • Modular Structure
 • No plugins required.
 • Universaliser Controller Included (Compatible with any language)
 • Video Tutorial with voice over

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below