Untitled // Graphics Package

Untitled // Graphics Package
Resizable | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC | 2500 mb

Information:

 • AFTER EFFECTS 14 CATEGORIES

  • 01.Instagram Stories
  • 02.Instagram Posts
  • 03.Titles
  • 04.Transitions
  • 05.Backgrounds
  • 06.Lower Thirds
  • 07.Call-Outs
  • 08.Shapes
  • 09.Animation Gradients
  • 10.Logo Reveals
  • 11.Icons
  • 12.Mock Up’s
  • 13.Infographics
  • 14.Typography

  PREMIERE PRO 10 CATEGORIES

  • 01.Titles
  • 02.Backgrounds
  • 03.Transitions
  • 04.Typography
  • 05.Lower Thirds
  • 06.Infographics
  • 07.Call Outs
  • 08.Shapes
  • 09.Animation Gradients
  • 10.Icons

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below