Broadcast 24 News Channel

Broadcast 24 News Channel
1920x1080 | Version CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 280 mb

Information:

  • CC 2020, CC2019, CC2018, CC2017, CC2014, CC, CS6 Compatible Project
  • No Pre-Renders 100% AE Template
  • 4K – HD – Auto resized Compositions
  • No plugins required.
  • Color Controls Included
  • Universaliser Controller (Compatible with any language)
  • Tutorials with voice over included.

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below