Hand Explainer Kit

Hand Explainer Kit
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 91.7 mb

Information:

 • RESOLUTION : 1920×1080 (30FPS)
 • 23 Hand explainer
 • 6 Typography
 • 10 Shape layer
 • 10 Transition
 • 1 Single hand click (Can be rotated anywhere)
 • 6 Background
 • PLUG-INS: No plug-ins required
 • TUTORIAL: Easy to understand video tutorial included
 • TUTORIAL : Easy to understand video tutorial included

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   2 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below