Information News

Information News
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 170 mb

Information:

 • Used Videos Not included in Main File
 • FullHD 1920×1080 project
 • Duration : 0:17 sec.
 • No plugin required
 • 2 Color Version (Red,Blue)
 • Easily customization of project
 • After Effects CS6 and above

   Demo:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   Tú Thanh

   Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below