20 Adventure Lightroom Presets and LUTs

23:41

By: StLove

20 Adventure Lightroom Presets and LUTs
XML | Version Adobe Lightroom, Adobe Photoshop | 68 mb

Information:

 • Lightroom Desktop Presets
 • Lightroom Classic CC Presets
 • Lightroom Mobile Native Presets
 • Lightroom Mobile DNG Presets
 • Adobe Camera Raw Presets
 • Capture One ICC Profiles
 • Video LUTs (3dl, cube, look, mga, OBS)
 • PDF Installation guide    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below