Aescripts Monkey Suite Bundle

Aescripts Monkey Suite Bundle
1920x1080 | Version | 7 mb

Information:

 • EditMonkey: The After Effects Killer Ape! ($119.99)
 • TypeMonkey: Kinetic Type Generator ($89.99)
 • LayerMonkey: Kinetic Layout Generator ($89.99)
 • MotionMonkey: Layered Art Animator ($89.99)
 • CircusMonkey: Kinetic Text Rigs ($89.99)
 • MonkeyCam Pro: Camera Animator ($59.95) 
 • MonkeyBars: Kinetic Text Boxes ($59.95)
 • ShapeMonkey:Shape Layer Studio ($89.99)

    Demo:


    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below