3d LUTs - Film Styles

3d LUTs - Film Styles
Resizable | Version Adobe Photoshop, Affinity Photo, After Effects, Final Cut Pro, Other | 1.87 mb

Information:

 • B&W - Ansel Adams
 • B&W - Ilford Delta Delta
 • B&W - Ilford FP4
 • B&W - Ilford HP5
 • B&W - Ilford PanF
 • B&W - Ilford SFX
 • B&W - Simon Chaput
 • Color - Autochrome
 • Color - Ilford Dia
 • Color - Kodachrome

    Demo:    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below