Digital Glitch Titles For Premiere Pro

Digital Glitch Titles For Premiere Pro
Resizable | Version Premiere Pro CC | 20 mb

Information:

 • Easy to Edit Font and Duration
 • Video Tutorial Included
 • No Plugins Required
 • Change Colors
 • Resize Each Text
 • Easily Customizable
 • 4K Resolution
 • Universal Expressions
 • Premiere Pro CC18+
 • Fonts Link Included

    Demo:


    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    1 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below