Mega Transition Pack

Mega Transition Pack
3840x2160 | Version Photo PNG + Alpha | 2000 mb

Information:

 • Yes! It’s true! This huge pack includes 365 Transition
 • Categories: 1) Brush Transition 2) Beautiful Transition 3) Cartoon 01 4) Cartoon 02 5) Cloth 6) Hand Drow 7) Ink Transition 8) Ink Transition 02 09) Liquid Motion 10) Liquid 11) Matt a) Glich b) Line c) liquid 12) Motion Graphics 14) Smoke
 • Compatible with any software!!! B&W Mov included So you Can Change Colour. Adobe After Effects, Adobe Premiere, Avid, Final Cut, Sony Vegas, Movie Maker, etc.
 • 4K& HD Resolution 365 Transition Preview GIF Included

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    1 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below