Neon Elements

Neon Elements
3840x2160 | Version After Effects CC, CS6 | 130 mb

Information:

 • Compatible with After Effects 6 & up
 • No Plugins Required
 • color controls
 • 27 Signs
 • 100 Elements
 • Pre rendered 4K Elements

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below