Charcoal Photoshop Action

23:03

By: StLove

Charcoal Photoshop Action
ABR, ATN, PAT | Version Adobe Photoshop | 39 mb

Information:

 • 1 ATN File. (action). 1 ABR file (brush). 1 PAT file (texture). 1 Help Files.
 • Well Arranged Layers. Layers Are Adjustable. Works in the following versions: CS4, CS5, CS6, CC+ Easy To Use. Images in Preview Are Not Included. Fixed bug with transformation Works only on the English version of the Photoshop
 • YouTube Tutorial - https://youtu.be/9ZwVkVmcuA0    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below