Vexa HUD Infographics

Vexa HUD Infographics
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 1700 mb

Information:

 • CS6 CC CC2014 CC 2015 CC 2017 CC 2018 CC 2019 Compatible Project
 • Full HD resolution (1920×1080,) also resizable.
 • Also devices available sizes (Tablet Horizontal 1920×1440, Tablet Vertical 1440×1920, Mobile Horizontal 1920×887, Mobile Vertical 887×1920)
 • No plugins required.
 • 300 Looped Elements
 • 16 Pre-made Panels (Generic, Human, Cities, Drones, Military, Sci-Fi, Security, Automotive, Fitness)
 • Each Composition is Looped
 • 2 Color Controls
 • Panels are 1 min
 • Tutorial with voice over included.

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below