Coffee Lightroom Presets Mobile & Desktop

22:30

By: StLove

Coffee Lightroom Presets Mobile & Desktop
LRTEMPLATE | Version Adobe Lightroom, Adobe Photoshop | 8 mb

Information:

 • 6 Premium Presets tested in Lightroom
 • 100% non-destructive, we have been tasted them on different photos, and the results is awesome
 • Professional and unique result achievable in one click
 • Compatible with both Mac and PC.
 • Installation Instructions are included.
 • Fully Compatible with Lightroom 4 and Both CC Versions
 • Compatible with Lightroom Mobile App on your phone (iPhone + Android)


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below