Riyaz MN Teal & Orange – Cinematic LUTs VOL.1

Riyaz MN Teal & Orange – Cinematic LUTs VOL.1
3840x2160 | Version ALL | 100 mb

Information:
  • Realistic And Colorful elements
  • Full-color controls
  • Bonus effects
  • PDF tutorial included
  • Works in Premiere Pro 2019 and above

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below