50 Lens Flares

13:06

By: StLove

50 Lens Flares
ABR, ATN, TXT, PNG | Version Adobe Photoshop | 100 mb

Information:

 • Easy way to create stunning designs and artworks. Add a vibrant and colorful touch to your designs! Make them full of energy using the lens flares kit. Just drop the light effect to your design and change the layer to Screen Mode. Or just use the PNG images. It is really easy and quick.


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below