Soft Focus Photoshop Action

23:26

By: StLove

Soft Focus Photoshop Action
ATN | Version Adobe Photoshop | 1 mb

Information:

 • The video tutorial link is included in the 'Readme.txt' file in the download. The video tutorial covers how to set up your Photoshop file as well as in-depth effect customization techniques.
 • The action has been tested and working on Photoshop CS6,CC,CC 2015.5,CC 2017+


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below