Kinetic Typo Pack

Kinetic Typo Pack
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 1300 mb

Information:
 • CC 2020 – CC2019 Compatible Project
 • Premiere Mogrts files Included.
 • PremiumBuilder Extension Tool Included
 • 130 Kinetic Typography
 • Resizable Compositions (4K,HD, Mobile, Square)
 • Loop Animations (6sec)
 • Multilanguage Text
 • Works with any Font
 • No plugins required.
 • Easy Text Customization
 • Color Control
 • Universaliser Controller Included (Compatible with any language)
 • Tutorials with voice over included.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below