Pet Photoshop Actions Collection

19:48

By: StLove

Pet Photoshop Actions Collection
ATN | Version Adobe Photoshop | 1 mb

Information:

 • Produce high quality & powerful output for both web & print media.
 • 1-Click action. It takes a single click to achieve the magic.
 • Instructions PDF file included
 • Non-destructive Workflow. The original image will remain unchanged.
 • Completely experimented & tested in different Photoshop versions.
 • Each & every layer is editable & you can tweak nearly everything.


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below