100 Lower Thirds

100 Lower Thirds
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5 | 5.9 mb

Information:
 • 100 Clean and Modern Lower Thirds
 • Full HD (1920×1080) resolution
 • Compatible with After Effects CS5.5, CS6 or CC.
 • Fast Render
 • Change colors,texts,logos and pictures easily
 • Easy to customize
 • Pdf help file included.
 • No plug-in required
 • Font is free, link included to template
 • Audio : Missing You
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below