Film Look - 25 Premium Lightroom Presets

13:41

By: StLove

Film Look - 25 Premium Lightroom Presets
LRTEMPLATE | Version Adobe Lightroom | 1 mb

Information:

  • Professional results with one click
  • All my Lightroom Presets are fully customizable
  • Those Lightroom Presets are compatible with Lightroom 4 or newer
  • Smart adjustments & professional results
  • Non-destructive Workflow
  • Detailed Instructions file included
  • Works on Mac and PC

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below