50 Audio Spectrum Music Visualizers

50 Audio Spectrum Music Visualizers
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 44 mb

Information:
 • After Effects CS6 and above
 • ‘Saber’ plugin needed (100% Free): here
 • FullHD 1920×1080; 30 fps
 • Up to 1 hour duration (track duration)
 • Expressions color control (Universal Expressions)
 • Very easy customize. PDF tutorial included: watch now
 • Font not included but you can get it here: Roboto
 • Photos not included but you can take them here (CC License): Unsplash, Pixabay
 • Music track is not included but you can buy it here: Power Rock
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below