Travel Agency Advert

Travel Agency Advert
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 172 mb

Information:
 • To open and edit the file you need After Effects CS4 or any newer CC version
 • No plugins required
 • Two ready edited sequences available. Long & short. Make your own version, re-arrange scenes or remove not needed ones!
 • Comes with Extended Video tutorial & Short written help file
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below