FX Maker Video Effects Pack

FX Maker Video Effects Pack
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 658 mb

Information:
 • Video Tutorial
 • Premiere pro, Final Cut, Vegas and above
 • Quick render
 • Well organized and easy can be customized
 • Free updates & support
 • Fashion & Summer Pop
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below