Food Desktop and Mobile Lightroom Preset

14:38

By: StLove

Food Desktop and Mobile Lightroom Preset
XML, LRTEMPLATE, PDF | Version Adobe Lightroom | 10 mb

Information:

  • 10 Lightroom Desktop and Mobile Presets (And User Guide)
  • This pack is Desktop and Mobile (DNG files and XMP files)
  • Compatible with Lightroom Desktop and Mobile Only Free & Paid Versions
  • Compatible with JPG and RAW Images\

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below