The Essential Video Editors Pack

The Essential Video Editors Pack
1920x1080 | Version All | 2800 mb

Information:
 • 65+ easy to use, drag and drop assets
 • Compatible with all video editing software
 • Animated & still film windows
 • Cinematic LUTs
 • Film dust & scratches
 • Animated & still viewfinder
 • Light leaks
 • Transitions
 • Animated & still HUDs
 • High Quality Prores 4444+ files
   Demo:   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below