Film Professional Color Preset

10:11

By: StLove

Film Professional Color Preset
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 13 mb

Information:
 • This Premiere Pro project includes 15 film professional color presets. Easy to use - just drag the preset to the track and you will get an outstanding video product. Add an incredible cinematic effect to your videos and make them more attractive and charming with the help of this Premiere Pro preset package. Preview videos are not included but can be found here
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below