Photo Gallery 4K

Photo Gallery 4K
3840x2160 | Version After Effects CS6 | 55 mb

Information:
 • No plugins required
 • Very easy to use – just put your photo in placeholders and edit text
 • 16 Textholders
 • 16 Placeholders
 • 4K and Full HD resolution
 • Duration – 01:00
 • CS6+ compatibility
 • Pictures and music track are not included
 • Soundtrack you can find here
 • Fonts I’ve used in the project: here
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below